La XMESS davant la Covid-19: recursos i informacions d’utilitat

Des del mateix divendres 13 de març, la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) s’ha manifestat com un instrument d’utilitat pels municipis membres i per les seves polítiques públiques d’impuls i enfortiment de l’ESS. Ara fa un pas més amb l’edició del butlletí La Xmess davant la Codid-19, amb informació i recursos d’utilitat. Les persones interessades es poden subscriure al següent link.

La XMESS també està treballant en la recollida, identificació, sistematització i difusió de bones pràctiques en ESS dels municipis membres de la xarxa. Tot i que la difusió d’aquestes es farà durant tot l’any, es prioritzarà la publicació de les bones pràctiques amb impacte directe a la situació de crisi actual.

A continuació, llistem els recursos i materials rellevants disponibles a dia 1 d’abril de 2020:

La suma i coordinació d’esforços de les administracions públiques per pal·liar els efectes de l’actual crisi sanitària, donant impuls a l’ESS, prenen un protagonisme i responsabilitat especial. Les iniciatives posades en marxa per part de la XMESS volen posar en valor la utilitat de la XMESS en situacions d’excepcionalitat com l’actual, on la intercooperació i el suport mutu esdevenen eines encara més imprescindibles.

X