La XMESS obre la convocatòria d’abril d’assessorament i mentories per a municipis membres

Com a part de les activitats d’enfortiment, promoció i consolidació de l’Economia Social i Solidària de la XMESS, i dins el marc de resposta a la crisi causada per la Covid-19, s’obre la convocatòria de mentories i assessorament per intercanviar coneixements abans del juliol de 2020.

Poden demanar aquest servei els municipis que formen part de la Xarxa. En especial, aquells amb necessitats específiques i amb elements susceptibles de ser replicats a altres pobles i ciutats. En aquesta convocatòria es prioritzaran les peticions d’Ajuntaments que busquin donar resposta sòcio- econòmica i sòcio-comunitària a la crisi de la Covid-19.

Els municipis interessats hauran d’enviar el formulari complimentat abans del proper 8 de maig. Al setembre s’obrirà la segona convocatòria.

Les sessions que es portin a terme també serviran per desenvolupar un document sobre preguntes, respostes i solucions que pugui ajudar a altres municipis i administracions públiques a resoldre dubtes i posar en marxa propostes específiques de promoció i consolidació de l’ESS.

Tipus de suport

En el cas de les mentories, es tracta d’afavorir l’intercanvi i la relació entre els municipis membres,  a partir de l’experiència en matèria de promoció i suport de l’ESS des de les administracions públiques i amb perspectiva local. Les persones encarregades d’aquestes mentories són persones expertes d’ajuntaments que han portat a terme projectes i iniciatives de valor al territori. La XMESS preveu un total de vuit hores entre maig i juliol més 12 hores durant la següent convocatòria (setembre- desembre), en paquets de quatre hores per Ajuntament.

Per la seva banda, els assessoraments especialitats són sessions realitzades per persones especialitzades en el desenvolupament de l’ESS i destinades a respondre a necessitats concretes en matèria de política pública d’impuls de l’ESS a nivell municipal mitjançant la transmissió de coneixement específic i d’eines de suport a la presa de decisions. Les encarregades d’aquestes sessions seran el servei d’assistència tècnica de la XMESS i persones capacitades dels Ajuntaments. Fins el juliol, s’espera implementar 28 hores d’assessorament, més 32 durant la segona convocatòria (setembre- desembre). La duració de cada sessió dependrà de la temàtica i necessitats.

A l’hora d’omplir el formulari, es pot escollir de forma orientativa l’opció de mentoria o assessorament, segons necessitats i requeriments. En cada cas, la Comissió Tècnica de la XMESS avaluarà el tipus de servei més escaient en cada cas.

Trobareu tota la informació relativa a la convocatòria a les bases i al formulari de sol·licitud.

Bases Assessorament i mentories  Formulari Assessorament i mentories

X