La XMESS treballa en xarxa per promocionar l’ESS i la política pública que l’impulsa

La col·laboració amb altres agents de l’ESS és part fonamental del pla de treball de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària. Per això, durant el primer trimestre de 2021 s’ha continuat amb la feina en xarxa de la XMESS, buscant i reforçant les aliances i les activitats de l’àmbit.

Aquesta feina es veu a dos nivells: participació en fòrums per explicar el valor de la política local en el foment de l’ESS; i l’organització conjunta de formacions i seminaris sobre àmbits estratègics.

El valor de la política pública  local per fomentar l’ESS

La XMESS ha participat en diferents jornades, el que ha permès presentar la feina que fa la xarxa així com el valor de l’administració local en la difusió de l’Economia Social i Solidària:

  • Jornada de revitalització de l’economia als pobles rurals. El Cercle Garrotxa Ripollès i la cooperativa Resilience Earth van organitzar la jornada, el 29 de gener. La sessió va permetre obrir un espai informatiu i de diàleg sobre la revitalització de l’economia als pobles, així com la identificació de les necessitats emergents dels municipis, emmarcar-les i donar-hi resposta. Podeu recuperar la gravació de la jornada al següent enllaç.
  • Conferència Xarxes municipals de desenvolupament i cohesió territorial, organitzada per KoopFabrika el 29 de gener. Es va presentar la XMESS, amb especial atenció a les línies estratègiques, la col·laboració entre municipis, i com poder crear una xarxa semblant a Euskalerria.
  • Jornada virtual de Transferència de Bones Pràctiques de les empreses guanyadores dels Premis Respon.cat 2020, el 2 de març. La representant de l’Ajuntament de Manlleu va fer el Taller sobre Bones Pràctiques en Territori Socialment Responsable. Podeu accedir a la gravació al següent enllaç.
  • Participació a la conferència inaugural del Postgrau de l’ESS de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Teler Cooperatiu, el 4 de març, i presentació de la XMESS i la feina de promoció de l’ESS des de la política pública local, el 17 de març.

Co-organització de seminaris

A través d’aliances amb actors clau de l’ecosistema de l’ESS, la XMESS està treballant per organitzar jornades i sessions formatives d’interès tant pels municipis membres com per altres audiències clau.

A més, el treball en xarxa també permet a la XMESS rebre i difondre informació important pels seus municipis membres. Gràcies a la relació amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya, per exemple, s’ha fet monitoratge dels projectes de l’ESS presentats als Fons Next Generation EU (NGEU).

 

X