Presentem “L’ABC de l’economia social i solidaria als municipis”

La guia “L’ABC de l’economia social i solidaria als municipis” permet conèixer, amb un grau de detall notablement exhaustiu, trenta iniciatives concretes (dels centenars de desenvolupades), amb noms i cognoms, materialitzades als municipis de la XMESS. Es tracta doncs, d’un instrument que pretén “explicar amb fets” allò que són, allò que ja existeix, com a política pública local de foment i enfortiment de l’ESS. També, ser font d’inspiració per a noves polítiques als municipis de la XMESS i per als municipis catalans que no en formen part i que ja desenvolupen política pública o volen o voldran fer-ho.

D’altra banda, destaca la seva elaboració amb codi obert, amb copyleft, és a dir, manllevant el “codi hacker” del P2P (peer to peer), per ser copiat, estudiat, millorat i compartit, per, de nou, ser copiat, estudiat, millorat i compartit, per, de nou…

Finalment, apuntar que és un ABC, perquè són les primeres lletres d’un abecedari que vol ser elaborat, en un procés lent i constant i de forma cooperativa, en fases diverses de la XMESS i de les polítiques públiques locals. Un ABC que pugui ser emprat per la diversitat de municipis i ajuntaments, comarques i consells comarcals del país, diversos en població, en territori, en dimensions de les administracions locals, en orientacions polítiques dels governs locals… Algunes es reconeixeran a l’A, d’altres a la B, d’altres a la C, d’altres en totes o en cap… o? De ben segur que “cooperant, perquè competir és un luxe que només pot permetre’s l’1%” arribarem a la Z, i ens caldran, també emprar els nombres fins a arribar a l’infinit!

Podeu veure i descarregar-vos la guia aquí.

X