Preguntes freqüents

Quina és la finalitat de l’associació XMESS?

La finalitat de l’associació és promoure, reforçar i consolidar l’economia social i solidària per mitjà de fixar objectius i estratègies comunes, així com fomentar la cooperació i l’acció conjunta en polítiques públiques entre els seus membres.

Què entenem per ESS?

La XMESS entén l’economia social i solidària com el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, col·lectives però també individuals que:

  1. Prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per sobre del lucre.
  2. Quan són col·lectives, la propietat també ho és i la gestió és democràtica.
  3. Actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i apunten cap a la transformació de l’economia i la societat.
  4. Són independents respecte als poders públics.

Qui pot formar part de l’associació?

  1. Poden ser membres de l’Associació els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya.
  2. Per incorporar-se a l’Associació com a nou membre, l’ajuntament o el consell comarcal que hi estigui interessat haurà de sol·licitar l’adhesió a la presidència de l’Associació, que presentarà la sol·licitud a la pròxima Assemblea General per a la seva aprovació. Mentrestant, l’ajuntament o el consell comarcal pendent d’ingrés podrà participar en totes les activitats de l’Associació amb veu però sense vot.

Si vull formar part de l’associació, què he de fer?

Fer un clic a l’espai del web “Vols adherir-t’hi?”.

X