Primera Assemblea Ordinària 2021: Dijous, 15 d’abril

 

La Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) continua treballant en la promoció de les polítiques públiques per l’enfortiment de l’ESS. Per això, i per tal de desenvolupar  el marc de treball d’enguany i retre comptes del 2020, convoca als seus membres a la propera Assemblea Ordinària Virtual.

La convocatòria és el 15 d’abril de 2021, de 9.30 a 11.00 hores.

L’Ordre del dia de l’Assemblea és la següent:

 • 30h a 9.40h: Benvinguda i Informe de Presidència
 • 40h a 9.45h: Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea (assemblea ordinària virtual del 27 de novembre de 2020)
 • 45h a 9.50h: Informació, debat i aprovació, si escau, dels comptes i la memòria d’activitats de 2020
 • 50h a 9.55h: Informació, debat i aprovació, si escau, de nous membres
 • 55h a 10.10h: Intervenció dels nous membres (entorn a 5 minuts per membre)
 • 10h a 10.25h: Estat de situació del Pla de treball 2021
 • 25h a 10.35h: Actualització de la pàgina web (transparència i perfil del contractant)
 • 35h a 10.40h: Precs i preguntes.
  • 10.40h a 11.00h: Recull de 2 experiències d’utilitat per als municipis membres:
   • Fons d’inversió per l’Economia Social i Solidària (Ajuntament de Barcelona i Fundació Seira)
   • Projecte “la Zona” (Cooperativa Opcions)
  • 11.00h: Conclusions i tancament de l’assemblea
X