Publicacions de la XMESS

Recull d’aprenentatges de la jornada tècnica de contractació i compra pública responsable. Inclou algunes propostes d’actuacions de continuïtat

Instrument per conèixer, amb un grau de detall notablement exhaustiu, trenta iniciatives de foment i enfortiment de l’ESS a municipis de la xarxa.

X