Plans estratègics locals d’ess, plans d’ess I òrgans de governança I participació