Sensibilització I organització interna en clau d’ESS