RELACIONS ENTRE MUNICIPIS

En aquest apartat es proposa recollir i difondre les relacions i intercanvis entre els municipis membres que s’hagin pogut generar a partir de l’existència de la XMESS, per tal de posar en valor la pròpia XMESS i les activitats que fan els municipis. Es proposa doncs, omplir en el següent formulari l’activitat realitzada (qualsevol tipus d’intercanvi, trobada o relació establerta amb altres municipis), amb l’objectiu d’anar difonent aquestes activitats a la resta de la xarxa.

X