Resum de la 5a assemblea general de l’XMESS celebrada a Sabadell

 

11 d’abril de 2019. La Fira de Sabadell va acollir la 5a assemblea general de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS), una jornada que va servir per posar en valor les accions realitzades per la xarxa en aquests dos anys de vida i alhora, ratificar el compromís dels seus membres per, des del municipalisme, enfortir el teixit de l’economia social i solidària al territori. Durant la jornada, també es va presentar la guia “L’ABC de l’economia social i solidària als municipis”, una eina pràctica per servir d’inspiració per a noves polítiques als municipis catalans.

La benvinguda va ser a càrrec del regidor de Treball i Empresa de l’Ajuntament de Sabadell, Eduard Navarro, que va explicar les polítiques públiques d’enfortiment de l’ESS que s’han dut a terme a la ciutat en els darrers anys. A destacar, la diagnosi de l’entorn de l’ESS i el naixement de la Cooperativa de Joves de Sabadell, un projecte d’emprenedoria cooperativa que permet a les persones joves, que hi participen voluntàriament, viure l’experiència d’aprendre a gestionar una empresa cooperativa, preparar-se per al món laboral i desenvolupar-se professionalment, entre d’altres.

Posteriorment, es va aprovar la memòria tècnica i l’estat de comptes del 2018, l’adhesió dos nous membres, l’Hospitalet de Llobregat i Arenys de Munt, i es va presentar l’informe pla de treball executat i la seva continuïtat pel 2019.

Amb la incorporació de l’Hospitalet de Llobregat, segon municipi més poblat del país, i Arenys de Munt, confirmant així la consolidació de la xarxa la comarca del Maresme, ja són 40 els municipis que formen part de l’XMESS. De fet, en els pròxims mesos, es preveu que altres municipis formalitzin la seva adhesió, com per exemple, Tarragona.

“L’ABC de l’economia social i solidària als municipis”

La jornada també va servir per la guia “L’ABC de l’economia social i solidària als municipis” publicada per l’associació, una eina pràctica per a municipis que volen desenvolupar polítiques municipals d’ESS. En les seves pàgines, la publicació descriu un conjunt de pràctiques de polítiques públiques que poden servir com a font d’inspiració per a noves polítiques als municipis. Així, trobem des d’un recull d’experiències municipals d’ESS i una relació d’eines de detecció, coneixement i mapatge de l’ESS que s’han desenvolupat en els darrers anys. També, contempla un seguit de propostes de com hauria de ser la regidoria o el servei municipal d’ESS o, fins i tot, la formació, competències, objectius, tasques i necessitats del personal tècnic en ESS.

Finalment, com a mostra dels continguts que es poden trobar a la guia, es vàren exposar dues de les experiències municipals contemplades al document: en primer lloc, el projecte Cop de Coop al barri vell de Celrà que té com a objectiu dinamitzar el barri vell del municipi ocupant els locals comercials buits i alhora, promocionar i facilitar la creació de cooperatoves. En segon lloc, es va explicar la iniciativa la Llançadora de projectes d’ESS que ha estat impulsada per l’Ajuntament de Mataró.

Accions destacades del 2018

En relació al pla de treball executat durant el 2018 cal destacar algunes de les accions realitzades de cadascuna de les tres línies d’actuació acordades.

Pel que fa a la primera línia d’actuació, que té com ha objectiu esdevenir una xarxa útil i pràctica per ajudar a enfortir l’ESS a cada municipi compartint recursos i treballant de manera conjunta entre els seus membres, s’ha creat, entre d’altres, un banc d’experiències municipals d’ESS disponibles al web, s’ha organitzat diferents jornades tècniques per compartir experiències i treballar de manera conjunta o també, la publicació de la guia presentada a l’assemblea.

En segon lloc, la tasca de l’XMESS també s’ha adreçat a incidir en les polítiques públiques d’ESS i d’altres àmbits relacionats, que duen a terme les administracions supramunicipals, i a relacionar-se amb els agents i les xarxes representatives de l’ESS a escala nacional i internacional. En aquesta línia, les principals actuacions realitzades van ser participar a les fires d’economia solidària (FESC) de 2017 i 2018 organitzant una xerrada en cada una, l’assistència al GSEF’18 celebrat a Bilbao, la participació a la missió d’intercanvi CITIES amb Amèrica llatina i del nord, el contacte amb la Diputació de Barcelona, així com amb el Col·legi Oficial de Secretaris per tractar de la compra pública responsable i amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per, entre d’altres aspectes, participar en el Consell Assessor del programa aracoop, que impulsa els ateneus cooperatius.

Finalment, la tercera línia d’actuació ha consistit a visibilitzar la Xarxa i les iniciatives relacionades amb l’àmbit per part dels seus membres. En aquesta línia, les principals actuacions realitzades han estat elaborar i engegar un pla de comunicació, actualitzar el web i activar les xarxes socials, a més de la participació a la FESC. El web s’ha reforçat com una eina de difusió i suport a les accions municipals en matèria d’ESS, facilitant un interactiu per difondre iniciatives municipals de suport a l’ESS, recollint les relacions que s’estableixen entre els municipis socis i oferint l’acompanyament de persones d’ajuntaments amb experteses i trajectòries en el desenvolupament d’ESS al seu municipi que vulguin compartir el seu bagatge amb d’altres ajuntaments.

Entitats convidades

Per acabar, l’assemblea va convidar a dues entitats que van presentar les seves mesures i propostes d’ESS municipal. D’una banda, la Xarxa d’economia solidària de Catalunya (XES) que ha treballat les ‘15 mesures cap a l’ESS als municipis’ i, de l’altra, la Federació de Cooperatives de Treball, amb les seves ‘10 mesures cooperativitzar els municipis’.

 

 

X