Vols adherir-t’hi?


Som municipis que volem fomentar l’economia social i solidària als nostres territoris i, per fer-ho, hem constituït l’associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS).

La finalitat de la Xarxa ha de ser promoure, reforçar i consolidar aquest àmbit, fixant objectius i estratègies comunes, com també fomentant la cooperació i l’acció conjunta entre els seus membres, i fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors.

L’impuls per crear la XMESS arrenca de la I Trobada internacional de Municipalisme i Economia Solidària, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona el 22 i 23 d’octubre de 2015. Durant la jornada, es dóna a conèixer el manifest titulat “Cap a una Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària”, al qual s’adhereixen ja disset municipis, i els ajuntaments de Badalona, Barcelona, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet es constitueixen en el Grup Impulsor d’aquesta xarxa.

Al llarg del 2016, tenen lloc altres tres trobades per definir com ha de ser la futura entitat: el 16 de març a Badalona, el 10 de juny a Sabadell i el 30 de novembre a Santa Coloma de Gramenet, organitzades pels ajuntaments respectius. En aquesta darrera s’aprova el nom de l’entitat ‒Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària‒, el municipi que serà la seu de l‘associació i que, alhora, acollirà l’assemblea constituent ‒Barcelona‒ i el procediment electoral per escollir els representants de l’associació. Però en aquest any llarg no sols s’han fet trobades. Entremig hi ha hagut un munt d’hores dedicades per persones ─tècniques i polítiques─ de molts ajuntaments a una quinzena de reunions del Grup Impulsor o de la Comissió Promotora per definir com ha de ser la Xarxa a grans trets, per preparar les diferents trobades, per elaborar els estatuts i el pla de treball del 2017-2019, etc.

En el pla de treball d’aquest període, la XMESS es marca tres línies estratègiques d’actuació: ajudar a enfortir l’economia social i solidària a cada municipi, incidir i relacionar-se amb altres actors, i visibilitzar la Xarxa i les iniciatives relacionades amb l’àmbit per part dels seus membres.

Per últim, el 17 de maig se celebra a Barcelona l’assemblea de constitució de la XMESS, que parteix inicialment de l’adhesió de 31 ajuntaments. Es tanca, així, la fase de constitució i la Xarxa continua caminant ara com a associació.

Procés d’incorporació de nous municipis
Model del certificat dels acords del ple
Model d’acceptació dels representants

Adhereix-te

  • No es farà públic.
  • No es farà públic.
  • No es farà públic.
  • No es farà públic.
X